Bekendmakingen week 9 (2022)

04-03-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

03-03-2022 – Scharrewiel 2 te Joure verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfshal met opslagterrein (OV 20210603)

03-03-2022 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: verleende vergunning voortzetten voor onbepaalde tijd van de tijdelijke installatie voor de opwerking van Hummuszuren met behulp van Membraanfitratie (OV 20210401)

03-03-2022 – Vegilinstraat 6 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning vergroten van de woning (OV 20220126)

02-03-2022 – Lyklamawei 16 te Nijemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de woonboerderij tot 2 appartementen (OV 20220036)

02-03-2022 – Doniapark 102 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinhuis (OV 20220128)

02-03-2022 – Firmawei 8 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van het bedrijfspand (OV 20210669)

02-03-2022 – Ipestrjitte 3 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3150): aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210771)

02-03-2022 – Hoge Dijk 9A BY te Rotsterhaule (Kadastrale aanduiding: JHN00/E/3889): verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20210877/)

02-03-2022 – Buorren 67 te Elahuizen: aanvraag vergunning legaliseren van een tuinkamer (OV 20220123)

02-03-2022 – Boerestreek 7 te Rotsterhaule: verleende vergunning dempen van een sloot en aanleggen van een poel (OV 20220069/)

02-03-2022 – Binnendyk 83 te Rottum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220016)

02-03-2022 – Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten en kleine uitvoerende maatregelen 2022-2023

02-03-2022 – Trekkersveld te Oosterzee (Nabij Tjeukemeer): aanvraag vergunning gebruikmaken van het recreatieterrein aan het Tjeukemeer voor het hebben van 23 standplaatsen

02-03-2022 – Wikelerdyk 3 te Balk: verleende vergunning realiseren van een vrijstaand bijgebouw (OV 20210630/)

02-03-2022 – Sinnebuorren 28 te Joure: verleende vergunning aanbrengen van reclame-items aan de gevel (OV 20220016/)

02-03-2022 – Bongel 21 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op een bestaand bijgebouw. (OV 20220122)

02-03-2022 – Middenweg 125 te Bantega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220006)

02-03-2022 – Lijnbaan 7 Lemmer: verleende vergunning herstellen van de fundering (OV 20220088/)

02-03-2022 – Houtvaartweg 77 te Boornzwaag: aanvraag vergunning bouwen van een chalet met veranda (OV 20220119)

02-03-2022 – Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220004)

02-03-2022 – Keamerlânswei 1 A te Harich: verleende vergunning realiseren van een mestsilo (OV 20220101/)

02-03-2022 – Wielwei 3 te Doniaga: aanvraag vergunning slopen van de bestaande boerderij en nieuw bouwen van een jongveestalling (OV 20220130)

02-03-2022 – Rijksweg A7 te Oudehaske (Kadastrale aanduiding: NEK00/L/2399 en 2394): verleende vergunning aanbrengen van geleiderail langs de Rijksweg A7 tussen tussen km 140 en km 141,5

02-03-2022 – De Roede 26 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning realiseren van een garage met puntdak (OV 20220129)

02-03-2022 – Strikel 5 te Terherne: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20220120)

02-03-2022 – Bogermanstraat 3 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220005)