Bescheiden toename in oppervlakte nieuwe natuur in 2021

12-11-2022 LEMMER – Er is versnelling nodig bij de inrichting van nieuwe natuur. Die conclusie wordt getrokken in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. In 2021 richtten provincies 1.922 extra hectares natuur in. Dat is minder dan de jaren ervoor. De afspraak is dat er binnen 6 jaar nog zo’n 34.432 hectare nieuwe natuur bij komt. Dit lukt alleen als de provincies versnellen en samen met het Rijk een oplossing kunnen vinden voor de knelpunten, zoals capaciteitsgebrek en stijgende grondprijzen.

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit moet tot 2028 circa 80.000 hectare nieuwe natuur opleveren. Rijk en provincies rapporteren jaarlijks over de voortgang. De rapportage ‘Natuur in Nederland: stand van zaken eind 2021 en ontwikkelingen in 2022‘ is te raadplegen via de website van het ministerie van LNV.