Bijna 500 projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

12-04-2021 LEMMER – In 2020 is het aantal projecten binnen het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opnieuw gegroeid. Het totaal aantal projecten staat nu op bijna 500. In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen. 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Zij werken hierin samen met de Unie van Waterschappen met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden.

Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen vindt er vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer intensieve samenwerking plaats tussen de agrarische sector en de andere waterbeheerders, zoals de waterschappen, natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag 2020 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.