Bijna 6,1 miljard euro aan wegenbelasting in 2021

22-12-2020 LEMMER – Het Rijk en de provincies verwachten in 2021 gezamenlijk 6,1 miljard euro aan wegenbelasting te ontvangen. Dat is nagenoeg evenveel als in de ramingen voor 2020. Verwacht wordt dat de inkomsten van het Rijk voor het komende jaar lager en die van provincies hoger uitvallen in vergelijking met de eerste raming over 2020. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek van begrotingen van het Rijk en de provincies.

Naar verwachting minder binnen doordat gedeeltelijk of volledig elektrische voertuigen geen wegenbelasting hoeven te betalen. Wel houdt het Rijk rekening met een groei van het wagenpark in 2021. Door dit laatste blijft de krimp beperkt.

Stijging inkomsten motorrijtuigenbelasting provincies
In tegenstelling tot het Rijk is bij de opbrengsten voor de provincies wel een stijging zichtbaar het komende jaar. Provincies verwachten komend jaar in totaal 1,7 miljard euro te ontvangen aan motorrijtuigenbelasting, dit is 2,5 procent meer dan een jaar eerder.

De stijging is onder andere te danken aan hogere tarieven. Ook wordt verwacht dat het rijdend wagenpark voor zowel 2020 als het komende jaar een groei laat zien. Voor provincies is de motorrijtuigenbelasting een belangrijke inkomstenbron, waarvan de opbrengst toevalt aan de algemene middelen. Dit laatste geldt ook voor het Rijk.

Vijf provincies verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting
De verschillen per provincie zijn aanzienlijk, omdat provincies zelf het opslagpercentage, het zogenoemde opcententarief, mogen bepalen en ook omdat het aantal auto’s zich niet in elke provincie gelijk ontwikkelt. Alle twaalf provincies verwachten hogere opbrengsten voor het komende jaar.