Bijna 70 miljoen voor Aanvalsplan Grutto

09-12-2021 JOURE – Minister Shouten heeft aangegeven tot 2027 bijna 70 miljoen euro vrij te maken voor het ‘Aanvalsplan Grutto’. De toezegging kwam nadat er vragen werden gesteld over het plan over het Europese landbouwbeleid.

Volgens de Vogelbescherming is de toezegging een fijn gegeven maar ook na 2027 moeten de boeren zeker zijn van een financiële bijdrage om te kunnen investeren in een weidevogelvriendelijke bedrijfsvoering. Het gebied bestrijkt ongeveer 1000 hectare in 6 provincies waar veel grutto’s broeden. In totaal zijn er 34 weidevogelgebieden waarvan er 13 in Friesland bevinden.

Doordat er een hoger waterpeil nodig is (10 tot 20 centimeter onder het maaiveld), kan er minder vee op staan en kan er pas later worden gemaaid. Ook worden roofdieren meer geweerd zodat minder eieren en jonge vogels worden opgegeten.