‘Blikken Skuorre’ Sloten mogelijk woonruimte voor jongeren

11-08-2021 SLOTEN – Voormalig pakhuis De ‘Blikken Skuorre’ in Sloten is een geschikte woonruimte voor jongeren. Diverse politieke partijen pleiten daarom voor twee appartementen in het karakteristieke pand aan de Baanweg. Het zou de eerste woningbouw in twintig jaar tijd zijn in de historische stad.

Het gebouw was tot voor kort als opslagruimte in gebruik. Het pakhuis heeft ernstig achterstallig onderhoud en zorgt al geruime tijd voor een trieste aanblik in de prachtige monumentale stad Sloten. Om verder verval of zelfs verlies van het pand voor de stad te voorkomen, is in 2018 het pand aangekocht door de Stichting Van de Wal Restauratiefonds. De stichting wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van Sloten. De aankoop door stichting Van de Wal Restauratiefonds zorgt ervoor dat er aan een oplossing gewerkt kan worden.

Om het plan daadwerkelijk te realiseren zijn er nog wel voldoende financiële middelen nodig. Bij de behandeling van de perspectiefnota is er een amendement ingediend. De partijen vinden dat een dergelijk initiatief uit de mienskip ondersteuning verdient van de gemeentelijke overheid.

In het amendement wordt voor de verbouwing 35.000 euro ter beschikking gesteld. ,,Met dit aangenomen amendement laten wij daadwerkelijk zien dat wij niet met woord, maar ook met daad dergelijke initiatieven uit de mienskip steunen”.