Bond Friese Vogelwachten – Registreren van predatoren

06-05-2021 LEMMER – Het seizoen is al weer volop aan de gang en vogelwachten hebben weer te maken met een bijzonder voorjaar. Maart en april waren koud en wisselvallig en ook mei begint op die manier. Gelukkig is het niet te droog net als vorig jaar. Er lijkt de komende tijd mooier voorjaarsweer aan te komen en hopelijk komt dat op tijd voor veel kuikens die inmiddels uit het ei zijn gekropen.

Helaas zijn er ook alweer geluiden van grote predatiedruk her en der in Fryslân. De vogelwacht wil de huidige populatie van de grutto en andere soorten in Fryslân de komende jaren op peil houden. Dat kan alleen als er meer aan predatiebeheer wordt gedaan. Alleen biotoopverbetering is niet voldoende. Vorig jaar is de noodklok al geluid en ook dit jaar lijkt het in gebieden weer verkeerd af te lopen. 

De BFVW wil iedereen oproepen om het bijltje er niet bij neer te leggen en door te zetten met het actief opzoeken, beschermen en registreren van weidevogelnesten! Zoals jullie wel weten kunnen we via het registratie systeem van de BFVW en via de fûgelwacht-app veel en uitgebreide registraties vastleggen van alle voorkomende soorten in Friesland. We kunnen via waarnemingen ook de gedragingen registreren van vliegende -en grondpredatoren.

De organisatie wil iedere nazorger vragen om zoveel mogelijk vliegende -en grondpredatoren te registreren. Hieronder is een korte instructie te vinden waarin de meest bedreigende predatoren zijn weergegeven en de manier waarop je die het beste kunt registreren.

Op deze manier wordt jullie kennis en onze middelen ten volle benut en schetsen daarmee een beeld van de verspreiding van de predatiedruk in Fryslân. Aan de hand van dat beeld kunnen dan mogelijk gericht pilots worden ingezet.

Via deze link is is er een korte instructie te vinden over hoe dit registreren het beste gedaan kan worden. Lees deze instructie eerst even goed door! Alvast bedankt voor het invoeren en succes in het veld!