Bossenstrategie vergt 161 miljoen bomen en struiken

27-11-2021 LEMMER – Nederland heeft de komende jaren 161 miljoen bomen en struiken nodig voor de aanplant in bos en landschap. Dat staat in rapport ‘Planten voor de toekomst’ dat is opgesteld door de werkgroep ‘Genenbronnen en plantmateriaal’, in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies ten behoeve van de uitwerking van de nationale Bossenstrategie.

In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, LandschappenNL, de Raad voor plantenrassen, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Staatsbosbeheer en Probos. Zij hebben adviezen uitgewerkt om genenbronnen van bomen en struiken in Nederland verder te beschermen en ontwikkelen. Ook zijn adviezen uitgewerkt voor de beschikbaarheid en toepassing van plantmateriaal dat geschikt is voor bos en landschap.

De ambities van de Bossenstrategie brengen een enorme plantopgave met zich mee. Naar schating zijn 161 miljoen bomen en struiken nodig. De genetische herkomst van het plantmateriaal speelt hierbij een cruciale rol, zeker met het oog op het veranderend klimaat. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen autochtoon plantmateriaal, bosbouwkundig plantmateriaal en plantmateriaal met voor Nederland nieuwe soorten.

De werkgroep doet tevens een aantal aanbevelingen:

  1. Zorg voor een robuust en toekomstbestendig stelsel van genenbronnen. 
  2. Zorg voor een goede garanties en samenwerking in de plantsoenketen.
  3. Versterk de kennisbasis door gericht fundamenteel en praktijkonderzoek.
  4. Versterk de positie van de Rassenlijst Bomen en breid de lijst uit met nieuwe herkomsten en soorten.

Meer informatie is te vinden in het rapport ‘Planten voor de toekomst‘ op de website van het ministerie van LNV.