Camping Blauw gasten in actie

04-09-2021 SINT NICOLAASGA – In de winkel van Bakkerij Breimer te Joure werd afgelopen week een bijeenkomst gehouden van campinggasten die het niet eens zijn met de plannen van de nieuwe eigenaren. Een werkgroep wil protesten coördineren en wil de aangekondigde ontruiming gaan aanvechten.

Er is contact gezocht met de gemeente over het bestemmingsplan. Deze stamt echter nog uit het jaar 2015 en zijn onduidelijk over wat de campinggasten kunnen doen tegen de geplande ontruiming. Tevens was de gemeente was niet bekend met de plannen van de nieuwe eigenaren.

Voor de overname van de camping zijn er nog toezeggingen gedaan naar de campinggasten echter lijken deze nu niet uit te komen of worden nagekomen. De actiegroep onderzoekt de mogelijkheid van een eventuele rechterlijke tussenkomst. De actiegroep heeft in ieder geval aangegeven met de nieuwe eigenaren in gesprek te willen gaan. Mensen die zich bij de actiegroep aan willen sluiten kunnen contact opnemen via redcampingblaauw@gmail.com