Coalitiepartijen bereiken overeenstemming over hoofdlijnen van stikstofaanpak

17-11-2021 LEMMER – De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die praten over de vorming van een nieuw kabinet zijn het in hoofdlijnen eens over de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moet de veestapel worden ingekrompen. Voor het ‘transitieplan’ voor de landbouw willen de partijen tot aan 2030 een bedrag tussen 20 en 30 miljard euro uittrekken.

De formerende partijen kijken bij het transitieplan voor de landbouw niet alleen naar de emissie van stikstof. Ze willen dat er tevens stappen worden gezet bij het verlagen van de emissie van broeikasgassen en in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het budget dat wordt gereserveerd dient om bedrijven uit te kopen of te verplaatsen. Daaraast zal tevens worden geïnvesteerd in natuurbeheer en -ontwikkeling.

De vier partijen die opnieuw een regeringscoalitie willen vormen leggen niet exact vast vast in welke mate de veestapel verkleind moet worden. De emissie kan ook omlaag worden gebracht door bedrijven te verplaatsen of door technische aanpassingen in stallen em in voeders.