College van B&W wil energie opwekken met kleine windmolens bij boerderijen toestaan

17-12-2021 LEMMER – Het college van B&W wil het voor boeren mogelijk maken om met kleine windmolens energie voor eigen gebruik op te wekken. De windturbines mogen een maximale as-hoogte van 15 meter hebben en er mogen maximaal drie windturbines worden geplaatst bij een agrarisch bedrijf. Hiervoor wil het college regels vastleggen die binnenkort ter inzage liggen. 

Eerst kijken naar zon
Belangrijk is dat er eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelenmaar zal er eerst naar zonnecellen op daken worden gekeken. Daarnaast wil het college het mogelijk maken om kleine windmolens in te zetten om agrarische bedrijven windmolens in kan zetten om bedrijven van hun eigen energie te voorzien.

Passend binnen het landschap
Aan het plaatsen van de kleine windmolens zijn wel duidelijke voorwaarden verbonden over de plaatsing. Naast de maximale as-hoogte, zijn er ook regels voor de afstand tot het bouwvlak, ook maximaal 15 meter. In het weidelandschap met stuwwal en essen in Gaasterland mogen de windturbines alleen binnen het bouwperceel worden gebouwd.  

Procedure
Het college legt binnenkort een paraplubestemmingsplan, deels gewijzigde beheersverordening en bijbehorende welstands-ontwikkelcriteria ter inzage. Iedereen die dat wil kan daarop reageren met een zienswijze. Het college legt daarna een eventueel aangepast voorstel voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Na die definitieve vaststelling kunnen aanvragen voor de kleine windmolens worden ingediend.