De raad vergadert op 12 januari

12-10-2021 LEMMER – De raad vergadert op woensdag 12 januari. De raadsvergadering vindt digitaal plaats, behalve als de ontwikkelingen rond het coronavirus de mogelijkheid geven fysiek te vergaderen.

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.