De raad vergadert op 15 en 18 februari

07-02-2021 LEMMER – Het Petear van maandag 15 februari, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van donderdag 18 februari, aanvang 19.30 uur, worden digitaal gehouden.

Petear
Het Petear van 15 februari vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 10 februari 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 15 februari na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 15 februari 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)
De raadsvergadering van donderdag 18 februari vindt digitaal plaats.
Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.