De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienetwerk van Fryslân

18-03-2021 LEMMER – Duurzame energie opwekken en leveren heeft invloed op het elektriciteitsnetwerk. Hoe zorgen we ervoor dat inwoners gebruik kunnen maken van deze energie? En hoe gaan we om met momenten waarop het energienet extra zwaar wordt belast? In Fryslân buigt netwerkbeheerder Liander zich over deze zaken.

De productie van duurzame energie is erg gegroeid de laatste jaren. Bovendien verbruiken we met z’n allen steeds meer elektriciteit.  Om die groei te kunnen bijbenen, moeten we het elektriciteitsnetwerk uitbreiden en verzwaren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra van stations, kabels en leidingen.

Vooruitdenken
Om het netwerk zo goed en efficiënt mogelijk aan te passen, denkt Liander mee in de Friese Regionale Energiestrategie. “Als netbeheerder berekenen we wat de impact van zonne- en windinitiatieven zijn voor het Friese elektriciteitsnetwerk.”, licht Christel Pieper van Liander toe. “Wat gaat uitbreiding bijvoorbeeld kosten, hoeveel ruimte neemt het in beslag en we denken na over slimme oplossingen. Maar ook: kunnen we iets slims bedenken zodat we nieuwe stroom makkelijker kwijt kunnen?” Doordat we in de RES nauw met elkaar samenwerken kunnen we samen met Provincie, gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties weloverwogen keuzes maken. Als dan helder is waar alle duurzame initiatieven komen en wanneer, dan weten we precies op welke plekken we moeten uitbreiden en hoe we dat gaan doen.”

Webinar voor inwoners Fryslân
Op dinsdag 30 maart is er een webinar voor inwoners die meer willen weten over de RES Fryslân. De webinar gaat in op de stand van zaken in Fryslân en geeft een vooruitblik op het proces. De mogelijkheid om u aan te melden voor de webinar start binnenkort via www.resfryslan.frl. Ook vindt u hier meer informatie over de RES Fryslân.