Definitieve oogstramingscijfers zaaiuien over 2020

31-01-2021 LEMMER – De bruto-opbrengst zaaiuien is in 2020 vergeleken met 2019 met 4% gedaald naar circa 1,3 miljoen ton. Daarvan werd 283.000 ton geoogst als tweedejaars plantuien. De bruto-opbrengst voor consumptieaardappelen is met 3,7 miljoen ton vrijwel gelijk gebleven. Bij de suikerbieten valt de bruto-opbrengst met 6,8 miljoen ton 1,6% hoger uit dan vorig jaar. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming over 2020 van het CBS. 

De opbrengst tarwe bedroeg vorig jaar 1 miljoen ton, 17,6% minder dan in 2019. De productie zomertarwe nam  met 70 % toe , maar de oogst van wintertarwe was 22,5% lager.  De opbrengst gerst steeg met 1,5% naar 300.000 ton. De hogere opbrengst komt vooral doordat er 21% meer zomergerst werd geoogst.

Het areaal zomertarwe nam in 2020 met 90% toe tot 17.000 hectare en het areaal zomergerst groeide met 28% tot 29.000 hectare. De totale beteelde oppervlakten tarwe en gerst namen met 4% af naar 148.000 hectare. Dit kwam vooral door de afname van het areaal wintertarwe met 19.000 hectare.

In 2020 werd op 27.300 hectare zaaiuien geteeld, dat is 1,1% minder dan een jaar eerder. Het areaal consumptieaardappelen daalde vorig jaar met 2,7% procent naar 76.700 hectare, het areaal suikerbieten nam bijna 3% toe tot 81.500 hectare. De opbrengst per hectare zaaiuien viel in 2020 met 49 ton 2,6% lager uit dan een jaar eerder. De hectare-opbrengst consumptieaardappelen was met 48,6 ton circa 1,4% hoger dan in 2019. De opbrengst per hectare suikerbieten nam af met 1,2% naar gemiddeld 82,9 ton.