Droogtemaatregelen blijven van kracht

25-08-2022 LEMMER – De droogte in Nederland houdt aan en blijft voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie zorgelijk. Er worden diverse regionale maatregelen getroffen. Het Managementteam Watertekorten heeft woensdag 24 augustus tevens een nieuwe landelijke maatregel genomen.

De hoeveelheid water in de Rijn is de afgelopen dagen gestegen. Het Managementteam Watertekorten heeft besloten dat dit water zodanig wordt ingezet dat er op diverse terreinen verlichting ontstaat en een aantal voorgenomen maatregelen voorlopig wordt uitgesteld. De stijgende aanvoer via de Rijn betekent onder meer dat de vorige week aangekondigde mogelijke maatregel om éénrichtingverkeer op de IJssel in te voeren, komende week naar verwachting nog niet nodig is.

Besloten is om bij stuw Driel extra water door te laten op de Nederrijn om zo de verhoging van het waterpeil van de Nederrijn te realiseren. De verhoogde waterstand op de Nederrijn is te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de stand in omliggende wateren. Naast een verlichting van de scheepvaart zorgt het extra water ook voor het tegengaan van verzilting.

Rijkswaterstaat heeft vorige week stuw Hagestein in de Lek tijdelijk opengezet om op de Lek extra tegendruk te creëren tegen instroom van zout water. Nu het waterpeil van de Rijn stijgt, zorgt dat voor meer tegendruk tegen het zoute water vanuit zee en kan de Stuw Hagestein weer worden gesloten.

De maatregel komt bovenop andere, regionale maatregelen die op dit moment in gang gezet zijn. Zo geldt voor de Veluwe een beperking voor het gebruik van grondwater, om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen. In deze regio golden al sproeiverboden met oppervlaktewater. Het sproeiverbod wordt met ingang van 26 augustus uitgebreid voor het gebied bij het Valleikanaal.

Op dagelijkse basis wordt gekeken wat de verschillende partners in het waterbeheer kunnen doen om de overlast van de droogte zoveel mogelijk te beperken.