Eerste sniffers meten methaan op melkveebedrijven

15-11-2021 LEMMER – De eerste sniffer voor het meten van methaan is  vorige week geïnstalleerd op een melkveebedrijf in Nederland. De komende 2 jaar zal op 100 bedrijven de methaan- en CO2-concentratie wordt gemeten. Het onderzoek maakt deel uit van de publiek private samenwerking ‘Climate Smart Cattle Breeding’. Daarin werken onderzoekers van Wageningen Livestock Research samen met onder andere CRV en FrieslandCampina aan het verlagen van de uitstoot van methaan door middel van fokkerij. 

Uit eerder onderzoek op basis van metingen op 15 bedrijven is gebleken dat er een belangrijke genetische component aanwezig is bij de uitstoot van methaan door koeien. Een eerste analyse duidt op een erfelijkheidsgraad voor methaanemissie van rond de 20%. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst om via gerichte fokkerij de uitstoot van methaan te reduceren.

De komende maanden wordt op 100 bedrijven een sniffer geplaatst. Zo kunnen gegevens van meer dan 10.000 koeien worden verzameld. Van deze Holstein koeien is de afstamming en ook het DNA via de genotypes bekend. Alle metingen vinden plaats in de melkrobot, zodat van elke koe afzonderlijke informatie wordt verzameld tijdens de melkbeurt. Dat resulteert na een jaar in circa 1.000 metingen per koe.