Effecten van droogte op natuur en landbouw blijven voorlopig

24-08-2022 LEMMER – Ondanks de gevallen neerslag zijn de effecten van de droogte steeds meer zichtbaar. Het neerslagtekort is in de afgelopen dagen gestabiliseerd, maar zal naar verwachting weer toenemen door het uitblijven van neerslag van betekenis. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland in de Droogtemonitor van dinsdag 23 augustus.

De aanvoer van de Rijn bij Lobith is in de afgelopen dagen licht gestegen naar waarden net boven de 700 m3 per seconde en stijgt naar verwachting richting 1000 m3 per seconde rond het weekend van 27 en 28 augustus. Na het weekend is een langzame afname van de aanvoer richting 800 m3 per seconde het meest waarschijnlijk.

De aanvoer van de Maas bedraagt op dit moment ongeveer 35 m3 per seconde en zal de komende dagen waarschijnlijk rond 25 m3 per seconde liggen. Op dit moment is er voldoende water in het IJsselmeer en Markermeer om te voldoen aan de watervraag.

De problemen rond het verdelen van zoet oppervlaktewater over de verschillende regionale deelsystemen houden aan. Op grote schaal worden tijdelijke pompinstallaties ingezet om de wateraanvoer naar regionale watersystemen zo goed als mogelijk in stand te houden.

Het aantal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater is toegenomen. De verwachte toename van de Rijnaanvoer verbetert tijdelijk de mogelijkheden om zoet water aan te voeren. Na het weekend van 27 en 28 augustus zal de Rijnaanvoer echter weer afnemen.  

De effecten van de nog steeds lage Rijnaanvoer op de scheepvaart zijn groot, door de beperkte vaardiepte op verschillende trajecten en maatregelen ten behoeve van de waterverdeling, zoals zuinig schutten en stremmingen van sluiskolken. De verwachte toename van de Rijnaanvoer kan de situatie enigszins verbeteren, maar ook voor de scheepvaart zal dit tijdelijk van aard zijn. 

De neerslag die op diverse plaatsen in Nederland is gevallen, heeft de ernstige droogtesituatie in de natuur en landbouw niet kunnen verbeteren. Droogval van watergangen en uitzakkende grondwaterstanden hebben grote gevolgen voor flora en fauna, waarbij verschillende diersoorten het zwaar hebben. De waterkwaliteit is verslechterd, met onder andere een toename van het aantal meldingen van blauwalg. 

In de hogere delen van Nederland is voor enkele gewassen het groeiseizoen voorbij. De droogte en de genomen maatregelen, zoals onttrekkingsverboden, zorgen voor een verminderde oogstopbrengst. De verwachte toename van de Rijnaanvoer heeft naar verwachting maar beperkt effect op natuur en landbouw.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is sinds 3 augustus opgeschaald naar niveau 2 van een feitelijk watertekort. De commissie komt wekelijks bij elkaar en adviseert het Management Team Watertekorten. Dt team bespreekt het landelijke waterbeeld en neemt besluiten over maatregelen die genomen moeten worden in verband met de verdeling van water.