Energieprogramma grote stimulans Friese energietransitie

01-12-2021 LEMMER – Het nieuwe Friese energieprogramma 2022-2025 moet een flinke boost geven aan de energietransitie in Fryslân. Met belangrijke pijlers als energiebesparing, lokale initiatieven en nieuwe warmtebronnen wil het provinciebestuur een extra impuls geven aan de verduurzaming van het Friese energieverbruik. Met de hoge energieprijzen van nu en de problemen op het elektriciteitsnet is deze transitie urgenter dan ooit.

Het energieprogramma kent vijf programmalijnen, die de plannen tot 2025 uiteenzetten. Energiebesparing is een hele belangrijke, net als ‘Energie in de Mienskip’, die focust op initiatieven vanuit de samenleving. Daarnaast zet de provincie in op duurzame energieproductie, warmtetransitie en verbetering van de energie-infrastructuur. Wij kijken voortdurend hoe we minder energie kunnen gebruiken, duurzaam en lokaal kunnen opwekken en zitten  boven op de nieuwe technieken zoals gebruik van wetterwaarmte en opwektechnieken voor elektriciteit. Tegearre mei gemeenten en ynwenners fan Fryslân wolle wy dat noch better oppakken,” aldus energiegedeputeerde Sietske Poepjes.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) heeft een belangrijke rol in het Energieprogramma. Het FSFE is één van de instrumenten om duurzame energieprojecten mee te financieren en daarmee de doelstellingen van het Energieprogramma te realiseren.  Voor de korte termijn wil de provincie het FSFE inzetten voor onder andere de ondersteuning van lokale initiatieven. Voor de langere termijn wil de provincie onderzoeken of de looptijd van dit fonds niet verlengd zou moeten worden.

Ontwikkelfinanciering lokale initiatieven
Om de ontwikkeling van lokale duurzame energieproductie te stimuleren, komt de provincie met de ontwikkelfincanciering LEI-Fryslân (Lokale Energie Initiatieven) . Hiermee kunnen energiecoöperaties in de ontwikkelfase van hun project ondersteund worden. Het betreft projecten op het gebied van zonne- en windenergie, opslag, biomassa, warmte of een combinatie hiervan die hun directe omgeving laten meeprofiteren van de opbrengsten. Voor de financiering is € 3 miljoen beschikbaar en het loopt via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). De regeling zal begin volgend jaar opengesteld worden.