Extra aandacht voor mantelzorgers

04-09-2021 SINT NICOLAASGA – Naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid worden vaak niet als mantelzorgers gezien, maar ze zijn het wel! De zorg is vaak langdurig en gaat gepaard met pieken en dalen. De Kear wil graag in samenwerking met WMO en GGZ graag extra aandacht geven aan deze groep mantelzorgers. Hoe kun je de zorg voor je naaste zo goed mogelijk volhouden? Wat is daarin belangrijk? Hoe kunnen we de ondersteuning verbeteren?

Wil je als mantelzorger uit De Fryske Marren met ons over dit onderwerp doorpraten? Dat kan op maandag 20 september, 19.30 – 21.30 uur in Wijkcentrum Doniahiem, Stationsstraat 1 in Sint Nicolaasga. Voor informatie en deelname kunt je contact opnemen met Francien Bekius, mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl of via telefoonnummer 06-51291163.