Fries openbaar busvervoer gewijzigd door effecten corona

17-10-2020 LEMMER – De gevolgen van corona zijn merkbaar in het openbaar vervoer. Landelijk is het aantal busreizigers gedaald tot 55% ten opzichte van 2019. Voor Fryslân zijn deze cijfers vergelijkbaar: een daling van circa 40%. Om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten, heeft provincie Fryslân akkoord gegeven op het aanpassen van de dienstregeling 2021.

De vraag naar openbaar vervoer is veranderd. Thuiswerken en het vermijden van drukte hebben ervoor gezorgd dat reizigerspatronen veranderen. Zo reizen reizigers onder andere minder in de spits. Op basis van de nieuwe reizigersaantallen en de kennis en kunde van Arriva besluit provincie Fryslân om de dienstregeling 2021 vanaf 13 december 2020 aan te laten passen. “We doen er daarbij alles aan om voor Fryslân goed openbaar vervoer in stand te houden, ook nu we het aanbod iets moeten bijstellen. Gezien de enorme daling van het aantal reizigers kan dat nu niet anders. Het zou voor het milieu niet goed zijn om veel lege bussen te laten rijden’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Wat verandert er?
In overleg schrapt Arriva busritten op trajecten waar de trein een alternatief is. Dit gebeurt alleen op tijdstippen dat er zowel een bijna lege trein als bus op hetzelfde traject rijdt. Daarnaast worden buslijnen op sommige trajecten versneld. Dit betekent dat bussen bij sommigen dorpen niet meer tot in het dorp rijden, maar bij een bestaande halte aan de rand van het dorp stoppen.

Ook worden de stadslijnen in Leeuwarden aangepast. Zo vervalt lijn 9 van en naar de binnenstad. Als laatste worden de frequenties op bepaalde tijdstippen aangepast. Door de lage reizigersaantallen is het rijden met minder bussen per uur verantwoord. In totaal zorgen deze maatregelen ervoor dat Arriva 3% minder openbaar vervoer aanbiedt. Naast deze besparende maatregelen zet Arriva op sommige lijnen en ritten die druk bezet zijn meer bussen in.

Terugblik naar 2019
Vorig jaar waren mooie ontwikkelingen zichtbaar in het Friese openbaar vervoer. Een jaar met 16 miljoen reizigers die het OV waardeerden met gemiddeld een 7,9. Een tiende meer dan in 2018. 2019 was een jaar waarin corona nog geen rol speelde. Samen met Arriva doet provincie Fryslân alles wat mogelijk is om deze positieve trend in het openbaar vervoer ook in de toekomst voort te zetten. Meer informatie hierover.