Friese gemeenten hebben moeite met regels provincie

19-11-2020 LEMMER – Op de commissie vergadering van de Provincie Fryslân verschenen gister zes insprekers. Een daarvan was wethouder Frans Veltman van De Fryske Marren. Inzet van zijn aanwezigheid was een versoepeling ten aanzien van het beleid van de Provincie ten aanzien van zonnevelden.

De provincie heeft gesteld dat er zo weinig mogelijk zonneparken mogen worden gerealiseerd op landbouwgrond en zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van bestaande bouw. Veltman liet weten niet vast te willen zitten aan de regel dat bij dorpen een beperkt aantal vierkante meters beschikbaar zijn voor zonneparken. Volgens hem zou versnippering van meerdere kleine velden tot extra kosten opleveren.

Bij navraag blijkt dat niet alle raadsleden uit de Fryske Marren deze mening delen met de wethouder of het College. Desondanks sloeg de wethouder de raadsvergadering over om persoonlijk in te spreken op het Provinciehuis.

Sietske Poepjes gaf aan dat de provincie niet van plan is om de systematiek te binnen de Provincie te veranderen. Wel is ze bereid om te kijken naar projecten waar voldoende draagvlak voor is alsnog toe te laten staan op de voorwaarde dat het plan inpasbaar moet zijn binnen het landschap.