Friese Genealogische Contactdag 2021

​02-11-2021 LEEUWARDEN – Deze editie staat in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

De Friese Genealogische Contactdag is een dag vol kennisuitwisseling. Veel standhouders kunnen jou vertellen over hun interesse in familiegeschiedenis, Fries DNA, familiewapens, verenigingen en particulieren met genealogische informatie, waaronder rooms-katholieke roots en mormonen. Ook het CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) is met een stand aanwezig. Het Historisch Reisbureau is geopend voor mensen met genealogische vragen. Op zaterdag 6 november om 11.00 uur zal de Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma bij Tresoar de dag openen.  

Het Historisch Centrum Leeuwarden (naast Tresoar) is deze dag ook geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan de Oldehove gratis worden beklommen. Daarnaast zijn er rondleidingen door de ondergrondse depots van Tresoar en organiseert het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) een drietal stadswandelingen. Graag vooraf aanmelden, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Aanmelden rondleidingen Tresoar
Start rondleidingen:12.00 uur13.00 uur14.30 uur

Aanmelden stadswandelingen Historisch Centrum Leeuwarden
Start stadswandelingen:11.30 uur13.30 uur15.30 uur
Op het programma staan verder nog een viertal boeiende lezingen:
– (11.30 uur Gysbert Japicx Seal Tresoar) Age Veldboom van het Skûtsjemuseum Earnewâld brengt op boeiende wijze persoonlijke verhalen over het leven aan boord begin twintigste eeuw. Een skûtsjeschipper leefde met het hele gezin aan boord in het kleine roefje, waar koken, eten en slapen in een zeer kleine ruimte plaats vond. Het was geen gemakkelijk bestaan: veel zwaar lichamelijk werk. Vrachten laden en lossen met een kruiwagen over een smalle loopplank. Er zijn 50 zitplekken beschikbaar!
– (12.30 uur HCL) Meindert Seffinga, directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), geeft een lezing over trekschuiten en beurtschepen in Fryslân en waarom deze vormen van geregeld personen- en goederenvervoer in de 17de en 18de eeuw zo belangrijk waren voor de economie van onze provincie.

– (13.30 uur Gysbert Japicx Seal Tresoar) Frits Jansen van de stichting ‘Foar de Neiteam’ is expert op het gebied van historisch onderzoek naar schepen: kadastrale brandmerken en meetbrieven. Meetliggers, registers waarin vroeger alle meetgegevens van het schip werden vastgelegd, zoals het registratienummer, bouwjaar, werf, lengte, breedte en tonnage, zijn tot en met 1979 gefotografeerd door mensen van de vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). Van de noordelijke districten zijn de foto’s tot 1942 aan de Stichting ‘Foar de Neiteam’ beschikbaar gesteld. Er zijn 50 zitplekken beschikbaar!

– (14.30 uur HCL) Nykle Dijkstra, werkzaam bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), en redactielid van historisch tijdschrift Leovardia. Verder is hij redacteur van De Sneuper, het ledenblad van De Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Hij zal vertellen over het Leeuwarder Schippersgilde. In de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden bevindt zich het archief van het gilde. De oudste vermelding van dit gilde dateert uit 1554. Het werd opgeheven in 1829. Nykle Dijkstra vertelt tijdens deze lezing onder andere over de schippersgemeenschap, over de organisatie en ontwikkeling en over enkele opmerkelijke zaken uit de geschiedenis van het gilde. Dit evenement is alleen toegankelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs. De toegang is gratis.

De studiezaal is gesloten deze dag. Er is geen dienstverlening.  
Deze contactdag wordt georganiseerd door de NGV Afdeling Friesland, het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.

Standhouders:
Aed Levwerd
Archief en documentatiecentrum
R.K. Friesland
CBG | Centrum voor familiegeschiedenis
Family Search International
Fries Scheepvaart Museum
Freonen fan Tresoar
Fryske Rie foar Heraldyk
GensDataPro genealogische software
Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Historische Vereniging Noordoost Friesland
Historisch Reisbureau Fryslân
NGV afdeling Groningen
NGV afdeling Friesland
NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
Privé-collectie J. Pol
Privé-collectie Anny Bokkinga
Privé-collectie Rinse Spits
Privé-collectie Wytse J. Tjoelker
Privé-collectie Mvr. Prudon-De Jong
PRO-GEN genealogische software
Stichting Afûk> de winkel op Boterhoek 3 is vanaf 10.30 uur geopend. 
Stichting Foar de Neiteam
Stichting Oud-Achtkarspelen
Stichting Uit Welke Beker
Stichting Aldfaer genealogische software
Stichting Museumhaven Leeuwarden
Stichting Erfgoed Fundaasje
Stichting Geslachten Faber
Stichting De Palingaak
Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
Website ALLE FRIEZEN en Stichting FAF

Bezoekadres Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Telefoonnummer 058 789 0 789