Friese melkveebedrijven composteren groenafval

27-09-2021 LEMMER – Twaalf Friese melkveehouders composteren snoeiafval, hekkelspecie en bermgras voor gebruik op hun bedrijf. De experimenten worden gedaan in samenwerking met de agrarische natuurverenigingen in Friesland. De hoop is om binnen de provincie op veel grotere schaal aan de slag te gaan met compost uit groene restmatrialen in het kader van kringlooplandbouw.

De boeren ontvangen geld voor het recyclen van reststromen bermgras en hekkelspecie. Door het toepassen van de compost wordt extra CO2 in de bodem vastgelegd en daarmee het verbetert het watervasthoudend vermogen van de grond. Daarnaast besparen de boeren op het gebruik van kunstmest.

De melkveehouders hebben de stichting Agrycycling opgericht en een machine gekocht waarmee de compost regelmatig wordt omgezet. In het begin moet dat dagelijks, later kan dat wat minder frequent. De compostering gebeurt volgens de CMC-methode. Kenmerkend aan deze methode is dat afbraak van het organisch materiaal onder zuurstofrijke omstandigheden plaatsvindt en dat daardoor humus wordt opgebouwd.

Bij de opbouw van de composthoop is een juiste verhouding tussen koolstof en stikstof erg belangrijk. Daarnaast moet de temperatuur gedurende het proces rond de 60 graden Celsius blijven. Hierdoor gaan schadelijke onkruidzaden dood en is het omzettingsproces optimaal. Ook het vochtgehalte is belangrijk. Met het omzetten van de rillen wordt zuurstof toegevoegd, de temperatuur verlaagd en kan zo nodig vocht worden toegevoegd.

De compostering vergt 6 tot 8 weken. Een extern bedrijf monitort het proces en adviseert de melkveehouders. Na zes weken is het volume aanzienlijk geslonken. Het materiaal wordt gezeefd en is dan klaar voor gebruik.