Friese Reddingsbrigades ondertekenen samenwerkingsconvenant

13-12-2021 LEMMER – De vijf Friese reddingsbrigades gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Om dit te bekrachtigen hebben de reddingsbrigades afgelopen zaterdag een samenwerkingsconvenant ondertekend. “Fryslân is een waterrijke provincie, waarbij de reddingbrigades veelvuldig worden ingezet. Zo zijn vele actieve vrijwilligers wekelijks betrokken bij het geven van voorlichting, het verzorgen van lessen, het houden van toezicht bij evenementen en het hulpverlenen op het water. Daarnaast is afgelopen zomer een beroep gedaan op de Friese reddingsbrigades om hun kennis en kunde in te zetten bij het evacueren van inwoners bij de overstromingen in Limburg. Samenwerking was in deze situatie cruciaal,” legt Tjebbe van der Meer, RVR-coördinator Fryslân, uit.

Het samenwerkingsverband vindt plaats op schaal van de veiligheidsregio, namelijk Fryslân. Hierbinnen bundelen de reddingsbrigades hun krachten in een samenwerkingsovereenkomst, wat bijdraagt aan de verdere professionalisering van de Friese reddingsbrigades. De naam van het verband is RVR, Regionale Voorziening Reddingsbrigades. Binnen dit verband zijn alle vijf de reddingsbrigades vertegenwoordigd, waarnaast één RVR-coördinator fungeert als aanspreekpunt en de samenwerking bevordert. De coördinator heeft de afgelopen maanden het proces vormgegeven tot het komen van het samenwerkingsconvenant.

“De samenwerking intensiveren is een echte ‘boppeslach’ voor de Friese reddingsbrigades en levert tevens een impuls voor een waterveiliger Fryslân. Opleidingen en materialen worden onderling uitgewisseld om vakbekwaam te worden en te blijven,” vervolgt Van der Meer.

Het samenwerkingsverband spitst zich toe op het uitwisselen van kennis, personen en materialen voor het voorkomen en het bestrijden van de verdrinkingsdood in Fryslân. Daarnaast is in het samenwerkingsconvenant ook ruimte voor samenwerking met andere partners, waarbij ook buiten de provinciegrenzen gekeken wordt. De inzet bij de overstromingen in Limburg afgelopen zomer is hier een mooi voorbeeld van.

De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit vier thema’s. Het eerste thema is voorlichting, de bewustwording van gevaarlijke situaties voorkomt ongevallen. Het tweede thema is opleidingen, het verzorgen van opleidingen om zelf beter te leren zwemmen en uiteindelijk anderen te kunnen helpen indien nodig. Het derde thema is watertoezicht, het faciliteren van watertoezicht bij evenementen. Het vierde thema waterhulpverlening heeft betrekking op de hulpverlening op het water.  Al deze thema’s dragen bij aan het veilig te kunnen genieten op de Friese wateren.