Frisse lucht voor iedereen in Fryslân

25-06-2021 LEMMER – Provincie Fryslân heeft de schoonste lucht van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De stad Groningen kwam recentelijk als winnaar uit de bus bij een onderzoek, van het Europees Milieuagentschap, naar schone lucht in steden. Goed nieuws voor het noorden dus. Al hangt er wel een ‘maar’ in de lucht, want; het hebben van de schoonste lucht betekent niet dat onze lucht niet schoner kan. Provincie Fryslân en gemeente Ameland hebben zich daarom aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord en roepen andere Friese gemeenten op om dat ook te doen.

“Wy soene it goed fine at alle Fryske gemeenten harren hjirby oanslute sadat we mei inoar mear kennis opdwaan kinne rûnom it behâlden fan ús skjinne loft. Fandêr dizze oprop oan de gemeenten”, aldus Gedeputeerde Douwe Hoogland.

Het Schone Lucht Akkoord is een overeenkomst tussen provincies, gemeenten en het Rijk waarin zij zich committeren aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Met als doel dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Schone lucht is ten slotte van belang voor iedereen. Voor nu én in de toekomst.

Een mens haalt gemiddeld zes miljoen keer per jaar adem. De kwaliteit van de lucht dat hierbij ingeademd wordt, hangt onder andere af van de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide dat zich in de lucht bevindt. Deze stoffen worden bijvoorbeeld uitgestoten door verkeer en industrie. Maar ook het stoken van hout kan plaatselijk effect hebben op de luchtkwaliteit.

Ook al is de lucht schoner dan vroeger, toch voldoet de gemiddelde luchtkwaliteit in Nederland nog niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op tal van plaatsen wordt toch nog meer luchtvervuiling gevonden dan de advieswaarden voorschrijven en die vervuilde lucht houdt zich niet aan grenzen van gemeenten en provincies. Het is dus van belang dat het verbeteren en behouden van een goede luchtkwaliteit gezamenlijk opgepakt wordt.

Meer informatie over het Schone Lucht Akkoord is te vinden op: www.schoneluchtakkoord.nl.