Fryske brede welvaart op de wereldkaart

01-07-2021 LEMMER – Fryslân maakt binnenkort deel uit van een internationale groep organisaties die zich richten op de brede welvaart: de Wellbeing Economy Alliance (WEAll). Dit is een toonaangevend samenwerkingsverband van overheden, belangengroeperingen en individuele leden dat streeft naar een economie die zorgt voor sociale rechtvaardigheid in een gezonde wereld. In Fryslân heet dat de brede welvaart. De provincie heeft besloten voor twee jaar lid te worden.

Gedeputeerde Sander de Rouwe wordt de contactpersoon binnen de provincie voor WEAll: “WEAll is een inspirerend initiatief. We bouwen in Fryslân actief aan onze brede welvaart maar het is goed om deze kennis en ervaring te delen met andere organisaties over de hele wereld die hier ook mee bezig zijn. Daarnaast verwacht ik creatieve nieuwe ideeën binnen te halen waarmee Fryslân zijn voordeel kan doen.”

Kennis en ervaring delen en ophalen
Het belangrijkste doel is dat Fryslân zich wil laten inspireren door nieuwe ideeën en initiatieven buiten Fryslân en Nederland. Daarnaast kunnen de in Fryslân ontwikkelde plannen met de andere leden van WEAll gedeeld worden waardoor Fryslân ook internationaal een bijdrage levert aan een gezonde wereld. De verwachting is ook dat nieuwe projecten voor de brede welvaart makkelijker en sneller uitgevoerd kunnen worden door de verbinding aan te gaan met de leden van WEAll.

Over WEAll
WEALL is een internationale beweging die door samenwerking en verbinding nieuwe initiatieven ontwikkelt om te komen tot een economie die bijdraagt aan een gezonde en sociaal rechtvaardige wereld. De organisatie telt circa 200 individuele leden, overheden, wetenschappers en bedrijven die samen willen werken aan deze wereldwijde verandering. WEAll biedt de leden een manier om met elkaar in verbinding te komen en kennis en ervaring te delen.

Word ook lid en draag bij aan dit initiatief!
Iedereen kan lid worden van dit netwerk en op die manier volgen welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van de brede welvaart wereldwijd. Inschrijven op de website van WEAll.