Fryslân houdt geluk op 1

17-02-2021 LEMMER – Halverwege de bestuursperiode maken Gedeputeerde Staten van Fryslân de balans op: hoe staat het met de 61 resultaten uit het bestuursakkoord Lok op 1? Fryslân zette in 2019 ‘Geluk op 1’ en nu, midden in deze wereldwijde pandemie en crisis, is brede welvaart belangrijker dan ooit.

Ondanks corona ligt driekwart van de resultaten vooralsnog op schema in de uitvoering, van een kwart van de resultaten is het onzeker of we realisering hiervan voor het eind van de bestuursperiode behalen. Bijstellen van de ambities is nog niet nodig.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “We zijn tevreden over de voortgang die we ondanks corona hebben kunnen bereiken. Nu kijken we verder vooruit. Belangrijkste doelstelling is dat onze inwoners geluk blijven ervaren. In de cijfers van het FSP zien we nog geen dip door de coronacrisis, maar het kan natuurlijk zijn dat die ontstaat. Onderzoek van Lifelines liet onlangs wel een lager cijfer zien in het cijfer dat mensen in ons land hun mentale gezondheid geven: van een 7,7 voor de crisis na een 6,9 nu. Het is nu van belang dat wij er voor zorgen dat we als provincie goed uit de crisis komen en in 2023 het leven in Fryslân ook een 8 krijgt.”

Effect van de corona-crisis
De effecten van de coronacrisis op onze ambities en resultaten in het bestuursakkoord verschillen van elkaar. In sommige gevallen is er zelfs sprake van gunstige effecten, bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit en verkeersdrukte. Als we echter kijken naar bijvoorbeeld de cultuursector, het openbaar vervoer en delen van de economische sector, dan is het effect negatiever. Fryslân heeft met het Lok op 1: no en moarn pakket met herstelmaatregelen als reactie hierop een breed pakket met corona-maatregelen gelanceerd.

Zolang de situatie rondom corona onduidelijk blijft, kunnen we nog niet heel ver vooruit kijken naar de uiteindelijke effecten van corona. Fryslân blijft daarom hard werken aan de 61 resultaten uit het bestuursakkoord Lok op 1.  Los van de effecten van corona laat de tussenbalans zien dat wij met elkaar, met onze partners, de Friezen in Fryslân, Lok op 1, kleur hebben gegeven.