Geld schoonmaak strand Lemmer was bedoeld voor Ny Sudersé

22-11-2020 LEMMER – De €16.000,- die ieder jaar werden overgemaakt voor de schoonmaak van het strand bij Lemmer was nooit daarvoor bedoeld. De gelden werden door Mondeel gevraagd om de exploitatie rond te krijgen voor het zwembad. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat is uitgevoerd door de rekenkamer van de Fryske Marren.

Toen er vragen over kwamen in de raadsvergadering kwamen er geen antwoorden van het College van B&W. De toenmalig wethouder wilde niet een nieuwe aanbesteding uitvoeren en is toen tot deze ‘oplossing’ gekomen. In de overeenkomst die werd opgemaakt tussen de twee partijen In die overeenkomst staan nauwelijks tot geen verplichtingen voor het onderhoud van het strand.

De gemeente hield echter al die tijd het onderhoud van het strand bij. Saillant detail is dat de overeenkomst die werd opgesteld nooit door beide partijen is ondertekend. Het geld werd echter wel ieder jaar netjes overgemaakt. De Rekenkamer heeft nu geconcludeerd dat het College van B&W geen openheid van zaken heeft gegeven en daarmee de raad bewust buiten schot is gehouden.

Alle wethouders die toen actief waren bleken achteraf van de overeenkomst af te weten. Het College geeft aan achteraf andere keuzes te hebben gemaakt. In hoeverre de conclusies van de rekenkamer gevolgen zullen hebben is niet bekend.