Gemeente kan gebouweigenaar straks verplichten zonnepanelen te plaatsen

29-08-2021 LEMMER – Het kabinet heeft op vrijdag 13 augustus ingestemd met een wijziging van het besluit ‘Bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ van minister Ollongren van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit besluit geeft gemeenten de bevoegdheid om gebouweigenaren te verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve maatregelen op daken. 

Het opleggen van een verplichting om zonnepanelen te plaatsen wordt alleen mogelijk gemaakt bij industriegebouwen zoals opslagloodsen en fabriekshallen en gebouwen die niet primair bedoeld voor het verblijven van personen, zoals parkeergarages. Inzet van het maatwerkinstrument moet altijd proportioneel zijn.

Er is door de minister gekozen voor gemeentelijke maatwerkbevoegdheden aanvullend op al bestaande rijksregels, zodat gemeenten vanuit hun lokale ambities een afweging kunnen maken. Bij hernieuwbare energieopwekking speelt de ruimtelijke inpassing, en dus de lokale situatie, een belangrijke rol. Ook klimaatadaptatie en het voorkomen van wateroverlast vereisen een lokale afweging.

De bevoegdheid kan worden ingezet bij zowel bestaande als nieuw te bouwen gebouwen. Bij bestaande gebouwen zal de gemeente per maatwerkvoorschrift moeten bepalen dat het dak gebruikt wordt voor energieopwekking of klimaatadaptatie. Bij nieuwbouw kan volstaan worden met maatwerkregels in het omgevingsplan. Dit besluit maakt gebruik van de instrumenten van de Omgevingswet, waardoor het pas in werking zal kunnen treden als ook de Omgevingswet in werking treedt.

Minister Ollongren zal het besluit aan de Tweede en Eerste Kamer sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, voor een advies voorleggen aan de Raad van State.