Gemeente op zoek naar eigenaar van vlot

25-08-2021 TERHERNE – De gemeente is op zoek naar de eigenaar van dit vlot. Het vlot is door de gemeente versleept naar de Noordkant van de Terhernster Puollen en ligt nu aan de loskade van Staatsbosbeheer. Ben of ken jij de eigenaar van dit vlot? Bel dan uiterlijk voor 5 september naar 14 05 14.