Gemeentebelastingen volgend jaar met 2,1% omhoog

20-12-2021 JOURE – Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld bijna € 851 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is 2,1% meer dan dit jaar, maar een minder grote stijging dan in voorgaande jaren. Zowel in 2020 als in 2021 stegen de gemeentelijke woonlasten twee keer zo hard met gemiddeld 5%.

Uit de jaarlijkse representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten blijkt dat de ozb in 2022 gemiddeld met 2,1% omhoog gaat. In een zestal gemeenten waaronder Hillegom, Lisse, Twenterand en Zuidplas stijgt de belasting op de eigen woning met meer dan 10%; in Noordwijk met 21% en in Papendrecht zelfs met ruim 28%.

Opmerkelijk genoeg zijn er ook 30 gemeenten waar de ozb volgend jaar licht omlaaggaat. In de gemeente Schouwen-Duiveland is de daling met bijna 8% het grootst.
In maart volgend jaar publiceert Vereniging Eigen Huis het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten.

Afvalstoffenheffing iets omhoog
De afvalstoffenheffing stijgt komend jaar gematigd met gemiddeld 3,1%. Uitschieter is opnieuw Papendrecht waar het tarief voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) ruim 28% omhoog gaat, gevolgd door Gooise Meren (17%) en Dronten (16,8%). Opmerkelijk is dat de afvalstoffenheffing in Harderwijk met maar liefst 24,9% daalt. 

De gemeenten Papendrecht en Dronten maken vanaf volgend jaar onderscheid in de tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden daalt de aanslag ongeveer met ongeveer 8%, gezinnen betalen daarentegen volgend jaar juist 28% meer.

In 2020 steeg de afvalstoffenheffingen met 9,5% en dit jaar met 7,8%. Die verhogingen kwamen toen grotendeels door een verhoging van de landelijke afvalstoffenbelasting.

Gevaar stijging woonlasten niet weg
Medio dit jaar liet demissionair minister Ollongren weten eenmalig extra budget vrij te maken om de tekorten bij gemeenten bij de uitvoering van de Wmo- en jeugdzorgtaken te dekken. Om te voorkomen dat gemeenten na volgend jaar de ozb weer fors moeten verhogen, roept de vereniging het nieuwe kabinet op om met een structurele oplossing te komen. “Eerder onderzoek van ons liet al zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden als tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig moeten worden bijgelegd door mensen met een eigen woning. Dat principe is ook onjuist en daarom moet de bekostiging van deze belangrijke taken tussen het Rijk en gemeenten beter worden geregeld” zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.