Gemeenten claimen prominente rol in gebiedsprocessen

27-08-2022 LEMMER – Het kabinet moet de regie over het landelijk gebied neerleggen bij de gebiedspartners zoals provincies, waterschappen en gemeenten. Gemeenten moeten daarbij ruimte en tijd krijgen van het rijk om het beschadigde vertrouwen van de samenleving in de rijksoverheid te herstellen. Maar ook tijd voor het inrichten van gebiedsprocessen en het herinrichten van het platteland. Deze boodschap gaf de delegatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen week aan Johan Remkes bij het stikstofoverleg met de decentrale overheden.

De VNG geeft aan dat het vertrouwen terugbrengen en een perspectief bieden hard nodig is om de stikstofaanpak weer op gang te brengen. Gemeenten kunnen een rol spelen in het samen behalen van de doelen. Ze hebben kennis van het gebied, het netwerk en de lokale contacten en willen hierin een actieve rol vervullen. De VNG pleit ervoor om gemeenten een prominentere rol te geven in de gebiedsprocessen.

Leefbaarheid van het landelijk gebied in zijn totaliteit is het uitgangspunt. Uitgangspunten daarbij zijn de instandhouding, het herstel en de verbetering van de natuur, een duurzaam toekomstperspectief voor het landelijk gebied en het vlot trekken van de vergunningverlening. De organisatie pleit er voor integraliteit breder te maken dan het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied, zodat naast wettelijke doelen ook de lokale brede welvaart wordt versterkt.