Griepvaccinatie’s 2020

24-10-2020 LEMMER – Eind oktober kunt u de jaarlijkse uitnodiging voor de griepprik in uw brievenbus verwachten. De griepprikken zullen begin november worden gegeven.

Door het coronavirus zal het hele proces dit jaar heel anders verlopen dan u van ons gewend bent.

Wij nemen maatregelen tegen het coronavirus zodat het voor iedereen veilig is om te komen, maar u kunt ook meehelpen:

  • Om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen zijn we dit jaar uitgeweken naar  een tent naast de praktijk
  • We nodigen iedereen in tijdsblokken uit.
  • In verband met spreiding van de drukte kunt u alleen komen op de aangegeven tijd.
  • We doen een dringend verzoek een (eigen) mondkapje te dragen.  
  • Kom NIET bij 1 of meer klachten: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, moeilijk ademen, opeens niets meer ruiken of proeven, verhoging/koorts.
  • Draag kleding waarbij gemakkelijk uw arm tot de schouder kunt ontbloten.

Aanvullende maatregelen die wij nemen zijn o.a. looproutes en beschermende middelen zoals mondkapjes, handschoenen en jassen.

Ook zal de prik op een andere manier toegediend worden, zodat het coronaveiliger gebeurt. Op advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap zullen we u van achteren benaderen om de griepprik in uw bovenarm te geven. Zo moet worden voorkomen dat in elkaars gezicht geademd of gehoest wordt

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt dit jaar voor het eerst gecombineerd met een vaccinatie tegen pneumokokken. De leeftijdsgroep 73 tot en met 79 jaar wordt dan ingeënt tegen de bacterie, die onder meer longontsteking kan veroorzaken.

De mensen die voor de pneumokokkenprik in aanmerking komen ontvangen hiervoor ook een uitnodigingbrief. 

De combinatie van twee vaccinaties heeft niets met corona te maken. Het is een toevallige samenloop van omstandigheden.