Groot deel van boeren voelt verantwoordelijkheid in weidevogelbeheer

27-05-2021 LEMMER – In een onderzoek van de uitgever van een landbouwblad en een communicatiebureau waaraan bijna 1100 Nederlandse melkveehouders en akkerbouwers meewerkten geeft bijna 80% van de boeren aan het erg te vinden dat de weidevogel populatie daalt. Bijna driekwart van de ondervraagde boeren vindt ook dat zij een rol hebben in het in stand houden van de populatie weidevogels.

Van de respondenten zegt 92% op het bedrijf maatregelen te treffen in het kader van weidevogelbeheer. De meest populaire maatregel is het markeren van nesten in het veld, zodat deze tijdens het maaien kunnen worden ontweken. Ook passen veel boeren de manier waarop ze maaien aan, bijvoorbeeld door minder of later in het seizoen te maaien. Ook zijn er boeren die kruidenrijk grasland inzaaien. 

Ongeveer de helft van de boeren die deelnamen aan het onderzoek is aangesloten bij een agrarisch collectief en ontvangt een financiële bijdrage voor weidevogelbeheer. Voor 17% van de ondervraagde boeren zijn de extra inkomsten de belangrijkste motivatie om zich in te spannen voor weidevogels. Meer dan de helft van de ondervraagden zet zich in omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor de weidevogels en omdat ze weidevogelbeheer goed vinden voor het imago van de sector.

Bijna 60% van de boeren stelt dat de toenemende predatie hen weerhoudt om meer aan weidevogelbeheer te doen. Verder houden regels en eisen van instanties boeren tegen om meer te ondernemen voor de weidevogels. Ook geeft bijna 25% van de boeren aan een financiële compensatie te willen ontvangen voor weidevogelbeheer.