Groot laagvlieggebied tijdens oefening Tech Bull

04-11-2021 LEMMER – Van 29 november tot en met 17 december vindt een oefening plaats van 336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht: Tech Bull. Tijdens deze oefening is er een breed laagvlieggebied van Noord-Nederland tot Zuid-Nederland. De luchtvaartuigen vliegen niet altijd laag en er is onder andere voor deze omvang gekozen om het geluid te spreiden. Tech Bull is een oefening van het 336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht samen met,
onder andere, Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine.

  1. Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Tech Bull bedraagt de toegestane minimum VFR-vlieghoogte binnen de daglichtperiode 300 voet AGL of incidenteel zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is.

2. Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Tech Bull bedraagt de toegestane minimum VFR-vlieghoogte buiten de daglichtperiode 500 voet AGL of incidenteel zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is.

3. Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Tech Bull gelden voorts de volgende
regels:

a. laagvliegen is alleen toegestaan voor luchtvaartuigen die deelnemen aan de oefening;
b. met betrekking tot het vliegzicht en de wolkenbasis gelden de eisen voor VFR-vluchten;
c. tijdens de vlucht worden gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en
havengebieden daaronder begrepen, dan wel mensenverzamelingen zoveel mogelijk
vermeden;
d. het overvliegen van bebouwing, met name ziekenhuizen en sanatoria, wordt zoveel
mogelijk vermeden;
e. de ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt alleen voor die delen van de vlucht
die voor het doel van de vlucht noodzakelijk zijn en waarvoor in de vluchtopdracht, vanuit
de Accountable Manager van het Air Mobility Command, expliciete toestemming/opdracht
is verleend;
f. aanvliegroutes en –hoogten, alsmede oefenlocaties worden zodanig gekozen dat
geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen;
g. Natura 2000-gebieden dienen te worden vermeden.

  1. Het gebruik van het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van Deelen en het
    plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van Gilze-Rijen alsmede het kruisen van
    laagvlieggebieden (GLV’s) wordt vooraf gecoördineerd met het OCC van het Defensie
    Helikopter Commando.

Week 48
– maandag 29 november 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– dinsdag 30 november 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– woensdag 1 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– donderdag 2 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– vrijdag 3 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.

Week 49
– maandag 6 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– dinsdag 7 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– woensdag 8 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– donderdag 9 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– vrijdag 10 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.

Week 50
– maandag 13 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– dinsdag 14 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– woensdag 15 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– donderdag 16 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
– vrijdag 17 december 2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:30 uur tot 17:30 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.