Grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar

06-07-2021 LEMMER – In 2020 werd 9,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld, 521 kilogram per inwoner. Dit was een jaar eerder nog iets minder dan 8,5 miljard kilogram (492 kilogram per inwoner). Hiermee is deze afvalberg met 5,7 procent gegroeid, de grootste toename sinds 1997. Het huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn het sterkst toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de afvalinzameling door gemeenten.

Huishoudelijk afval wordt op twee manieren ingezameld. Het grootste gedeelte van het afval wordt huis-aan-huis opgehaald met de vuilniswagen (‘haalmethode’). Naast het ophalen bij mensen thuis, wordt afval ook ingeleverd bij de milieustraat of in speciale bakken verzameld, zoals glasbakken (‘brengmethode’). In het coronajaar 2020 is er zowel via de haalmethode als de brengmethode meer afval ingezameld. In 2019 werd via de haalmethode 5,4 miljard kilogram opgehaald. Die hoeveelheid steeg in 2020 naar 5,7 miljard kilogram. Dit betreft vooral huishoudelijk restafval en GFT-afval. De ingezamelde hoeveelheid via de brengmethode nam toe van 3,1 miljard kilogram (2019) naar 3,4 miljard kilogram (2020). Hier gaat het voornamelijk over glas, hout, puin en grof tuinafval.

Meer GFT-afval door werken in tuin en etensresten
In totaal werd er in 2020 per inwoner 29 kilogram meer afval ingezameld dan in 2019. De grootste toename zit bij het huishoudelijk restafval. Per inwoner is er 7 kilogram meer fijn huishoudelijk restafval ingezameld en 3 kilogram grof huishoudelijk restafval. Daarnaast gooide de Nederlander ook 6 kilogram meer GFT-afval weg. Doordat mensen er weinig op uit konden gaan, hebben veel Nederlanders zich in het voorjaar beziggehouden met werkzaamheden in en om het huis, zoals tuinieren. Hierbij zijn veel bladeren en kleine takken vrijgekomen, die als fijn tuinafval in de GFT-bak terecht zijn gekomen. Ook de sluiting van de horeca heeft bijgedragen aan meer GFT-afval. Omdat uit eten gaan onmogelijk was, kwamen de etensresten die normaal in restaurants werden weggegooid nu thuis in het huishoudelijk afval terecht.

Meer houtafval, schoon puin, schone grond en grof tuinafval
De werkzaamheden in en om huis hadden ook gevolgen voor het afval in de milieustraat. Per inwoner werd er ongeveer 1 kilogram meer schone grond en grof tuinafval ingeleverd. Dit afval is vooral afkomstig uit tuinen. Ook afval van verbouwen en klussen  nam toe in 2020. Per inwoner is er ongeveer 3 kilogram meer schoon puin en houtafval naar de milieustraat gebracht dan in 2019.

Minder kantoor-, winkel- en dienstenafval
De meeste afvalsoorten namen in toe in 2020. Toch zijn er ook afvalsoorten die afnamen, zoals het zogenaamde kantoor-, winkel- en dienstenafval dat gemeenten inzamelden bij kantoren en winkels. Dit is geen afval van de gemeenten zelf, maar wordt vaak ingezameld op een aparte inzamelroute of is afkomstig van bedrijven die panden van de gemeenten huren. Deze bedrijven zijn slechts een klein deel van alle bedrijven in Nederland. De ingezamelde hoeveelheid is beperkt en bedroeg 81 duizend kilogram (5 kilogram per inwoner) in 2019. In 2020 daalde dit tot 71 duizend kilogram (4 kilogram per inwoner). De hoeveelheid afval die bij alle bedrijven is ingezameld is nog niet bekend. Cijfers hierover komen later beschikbaar.