Herontwikkeling De Polle Lemmer stap dichterbij

10-06-2021 JOURE – Hoewel het al een tijdje stil lijkt te zijn rondom De Polle, wordt er achter de schermen gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. De gemeente is met een partij in gesprek over de mogelijkheden van woningbouw-ontwikkeling in het gebied in Lemmer.

De komende tijd zal er onderzoek verricht gaan worden naar ruimtelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, planologische- en milieutechnische kaders, draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, infrastructurele inpassingen en financiële haalbaarheid. Met deze meest recente ontwikkelingen lijkt een door de gemeenteraad en inwoners van Lemmer vurig gewenste integrale ontwikkeling van het gebied De Polle snel dichterbij te komen.