Ingezonden: Het recht en onrecht van de politie

29-09-2022 LEMMER – Gisteravond was er voor de gemeenteraad een bijeenkomst voor raadsleden betreffende de veiligheidsregio. Daarbij was er ook politie aanwezig die een presentatie hield over de werkzaamheden en konden er vragen worden gesteld.

Bij de presentatie werd er aangegeven dat de politie er voor iedereen is binnen onze gemeente en dat zij ‘altijd bereid is om informatie te geven en te verschaffen’. Het éérste wat bij mij te binnen schoot was de vraag : ’Iedereen? Persoonlijk ken ik namelijk een aantal gevallen waar,  in mijn beleving, dit niet het geval is.

Ik noem even de viering van jaarwisseling in Echtenerbrug waarbij uiteindelijk de ME ‘moest’ ingrijpen. Dan denk ik ook aan de ‘rellen’ op 27 april bij Oudemirdum. En op meer persoonlijk vlak denk ik dan aan de familie Ploegstra die tijdens de: weg Hemelvaartsdag bezoek kreeg van de politie. Dit laatste was in het kader van een zogenaamd ‘Stop’ gesprek. Doel bij zo’n gesprek is dat mensen die zich onterecht bejegend of niet veilig voelen door anderen, deze te laten ophouden op stoppen.

In het laatste geval is de familie ten einde raad. (Zie ook https://www.jouregio.nl/jaren-ten-onrechte-betaald-voor-stroom) Om toch aandacht te vragen voor hun zaak brachten zij persoonlijk een brief naar de burgervader thuis. Later bleek dat hij zich bedreigd voelde omdat er persoonlijk een brief in de brievenbus was gedaan. Daarop werd besloten een zogenaamd ‘stop’ gesprek door de politie uit te laten voeren bij de familie Ploegstra thuis. Dit werd besloten door de burgervader, Officier van justitie en de Teamchef van de politie.

In dit gesprek werd de familie Ploegstra bedreigd en zwaar onder druk gezet door de politie. Stoppen met brieven schrijven aan ambtenaren en zo niet dan grijpt de politie hard in. De exacte woorden durf ik hier niet te herhalen. De familie wilde hierna logischerwijs verhaal halen bij de politie en een klacht indienen over de werkwijze van de politie medewerker. Echter werden ze daar ook weer in tegengewerkt. De procedure blijkt onaangekondigd te zijn afgebroken en hen werd  dit schriftelijk meegedeeld. Bij navraag bij de landelijke politie blijkt echter dat een aangifte tot 12 maanden aangehouden mag worden en niet zoals bij de familie Ploegstra zonder wederhoor worden afgebroken.

De brief die werd ontvangen was ondertekend door een medewerker en was voorzien van een kenmerk. Toen de familie meer wilde weten namen ze contact op met de politie. Wat blijkt, het kenmerk en de persoon was bij de politie niet terug te vinden.

Mijn eerdere idee dat de politie er echt is voor de inwoners is inmiddels ontwricht. Ik krijg het gevoel dat de organisatie (in ieder geval lokaal) niet onafhankelijk opereert. Het wordt aangestuurd door een meerdere die de politie gebruikt als instrument om mensen die in zijn of hun ogen vervelend zijn of kritiek hebben de mond te snoeren.

Nee, de politie geeft mij niet meer zo’n veilig gevoel als vroeger….

(Ingezonden door G. ten Boom)