Het regent lintjes in De Fryske Marren

26-04-2021 JOURE – Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvangen vijf inwoners van gemeente De Fryske Marren op maandag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Vanwege het coronavirus gaat burgemeester Veenstra de gedecoreerden thuis opzoeken en de Koninklijke onderscheidingen ‘op de stoep’ uitreiken.

De volgende personen krijgen tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding:

Mevrouw J.A. (Jannie) Lemstra-Kooistra (geboren 7 februari 1957) uit Lemmer
Mevrouw Lemstra-Kooistra is actief als gastvrouw bij zorgcentrum Suderigge te Lemmer. Ook is ze vrijwilliger bij voetbalvereniging CVVO in Lemmer. Hier draait ze kantinediensten en zet ze zich in voor diverse acties. Daarnaast is ze lid van de vrijwilligerscommissie en organiseert ze (mede) de activiteiten hiervoor.

Mevrouw E. (Elske) Dijkstra-Pekema (geboren 24 augustus 1955) uit Oudehaske
Mevrouw Dijkstra-Pekema is vrijwilliger en bestuurslid van de Vereniging van Dorpsbelang Haskerhorne. Ter ere van het 100-jarig bestaan heeft ze hier het boek ‘Doarpslibben Haskerhorne’ voor geschreven. Ook is ze vrijwilliger bij de dorpskrant vereniging Haskerhorne. Daarnaast is ze actief bij de EHBO afdeling Joure, is ze bestuurslid en secretaris bij de Doopsgezinde Kerk te Joure en is ze actief als scheidsrechter bij de vereniging Volleybal Combinatie Joure. In het verleden was ze actief als vrijwilliger bij de Jeugd Vakantie Dagen te Joure.

De heer Y. (Yeb) Weersma, (geboren 13 juli 1941) uit Joure
De heer Weersma is actief binnen Recreatieschap Marrekrite, als wimpelverkoper. Ook is hij al geruime tijd actief binnen de Protestantse Gemeente Joure. In het verleden was hij actief als vrijwilliger bij de Stichting Talant, locatie Joure. Hier fungeerde hij als maatje voor een oudere vrouw met een lichamelijke beperking.

De heer L. (Lambert) Doorn, (geboren 9 april 1958) uit Joure
De heer Doorn is al meer dan 16 jaar actief als vrijwilliger bij Sportclub Joure. Hier leidt en traint hij het meisjesteam en verzorgt de administratie. Ook is hij onderdeel van het voorzittersoverleg en is hij initiator van de nieuwe website. In het verleden was hij actief als vrijwilliger bij de  Knapenvereniging Huizen, was hij secretaris van de Muziekvereniging Concordia en was hij vrijwilliger bij Tennisvereniging Joure.

De heer J. (Jochem) Luinenburg, (geboren 3 december 1957) uit Echten
De heer Luinenburg is al geruime tijd actief als mantelzorger voor diverse familieleden. Zo regelde hij wekelijks het vervoer van- en naar het verpleeghuis waar zijn broer verbleef, die de weekenden thuis kwam. Ook draag hij als sinds 2004 (eerst deels en vanaf 2018 volledig) zorg voor zijn twee oomzeggers, die beiden een beperking hebben. Dit vanwege ernstige ziekte en daarna overlijden van beide ouders van deze kinderen.

Alle gedecoreerden worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.