Historisch slecht weidevogeljaar in Friesland

25-10-2020 LEMMER-Weidevogels in Friesland hadden een zwaar voorjaar. Dat was vooral erg warm en droog. Grutto’s begonnen relatief laat met broeden. Na de muizenpiek van vorig jaar waren er veel predatoren actief en was het broedsucces vaak laag. Het Bruto Territoriaal Succes, een grove maat voor het aandeel succesvol uitgekomen nesten, bedroeg minder dan 40%. De Friese organisaties spreken dan ook van een historisch slecht weidevogeljaar.

Voor de tweede keer zijn cijfers over Friese weidevogels gebundeld in een gezamenlijk jaarbericht. Het jaarbericht 2020 Weidevogels in Fryslân is tot stand gekomen via een samenwerking tussen de Bond Friese Vogelwachten, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het bericht geeft een goede indruk van het broedseizoen in 2020 van de weidevogelsoorten Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster.

De voorlopige gegevens in het jaarbericht beslaan met bijna 150.000 hectare een fors deel van het Friese land. In zowel gangbaar boerenland, weidevogel- en natuurgebieden zijn vrijwilligers actief om tellingen te doen. De gepresenteerde cijfers over 2020 zijn voorlopige gegevens die een goede indruk geven van het broedseizoen in 2020 van de 4 weidevogelsoorten.