Hooglandgemaal en 90 procent poldergemalen in Fryslân staan uit

09-02-2021 LEMMER – Het Hooglandgemaal in Stavoren en 90 procent van de poldergemalen in Fryslân zijn vandaag uitgezet.  De oostenwind zorgt nog voor opstuwing van het water in kanalen, vaarten en meren (Friese boezem). Hierdoor is er nog stroming in het water en kan de waterstand lokaal hoger of lager zijn dan normaal. De verwachting is dat de wind snel afneemt en dat het water de komende dagen tot rust komt. Daarna is ‘Koning Winter’ aan zet om het ijs te laten groeien.

We zijn vanaf vorige week al begonnen met het verlagen van de waterstand (van 0,52 m -NAP naar 0,57 m -NAP) in de kanalen, vaarten en meren (Friese boezem). Dat is nodig om water uit de polders en eventuele neerslag op te kunnen vangen als de gemalen uit zijn en de spuisluizen dicht.

Spuisluizen dicht en gemalen uit
De keersluis in de Lege Walden en de spuisluizen bij Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn gesloten. Sinds vandaag zijn ook het Hooglandgemaal in Stavoren en de meeste poldergemalen uitgezet. De poldergemalen gaan gefaseerd uit waar het kan. Op plekken waar veel kwelwater omhoog komt, blijven de poldergemalen langer aan.

Vaarverbod
Provincie Fryslânheeft sinds zaterdagavond 6 februari een vaarverbod ingesteld voor alle vaarwegen, behalve die gebruikt worden door de beroepsvaart. Meer informatie is beschikbaar op www.fryslan.nl/scheepvaartberichten(externe website)(externe website)(externe website)

Veilig schaatsen
De Friesche IJsbond houdt de ontwikkeling van natuurijs nauwlettend in de gaten. Als schaatsen op natuurijs mogelijk wordt, is op de schaatskaart te zien waar veilig geschaatst kan worden (www.friescheijsbond.frl(externe website)(externe website)(externe website)).