Hooglandgemaal nog in bedrijf vanwege hoge waterstand

07-02-2021 LEMMER – De harde oostenwind zorgt voor een hoge waterstand in kanalen, vaarten en meren (Friese boezem) in het zuidwesten van Fryslân. De wind stuwt het water op van het noordoosten naar het zuidwesten van de provincie. Hierdoor is er veel stroming in het water, waardoor er een hogere waterstand ontstaat in het zuiden (-0,36 m NAP) en een lage waterstand in het oosten van de provincie (-0,80 m NAP). Het Hooglandgemaal in Stavoren is nog in bedrijf om de waterstand in Zuidwest-Fryslân verder te verlagen.

We zijn de afgelopen week al begonnen met het verlagen van de waterstand (van 0,52 m -NAP naar 0,57 m -NAP) in de kanalen, vaarten en meren (Friese boezem). Dat is nodig om water uit de polders en eventuele neerslag op te kunnen vangen als de gemalen uit zijn en de spuisluizen dicht.

Spuisluizen dicht en gemalen uit
De keersluis in de Lege Walden en de spuisluizen bij Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn gesloten. Het Hooglandgemaal in Stavoren gaat uit zodra de gewenste waterstand is bereikt. De meeste poldergemalen gaan vanaf maandag uit. Dat gebeurt gefaseerd om onnodige wateroverlast te voorkomen. Door de neerslag van afgelopen dagen is er nog veel toevoer van water uit de polders op de Friese boezem. Dat neemt af, zodra de temperaturen dalen. Op plekken waar veel kwelwater omhoog komt blijven de poldergemalen langer aan. 

Vaarverbod
Provincie Fryslân stelt vanaf zaterdag 6 februari om 21.00 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen, behalve die gebruikt worden door de beroepsvaart. Meer informatie is beschikbaar op www.fryslan.nl/scheepvaartberichten(externe website)(externe website)

Veilig schaatsen
De Friesche IJsbond houdt de ontwikkeling van natuurijs nauwlettend in de gaten. Als schaatsen op natuurijs mogelijk wordt, is op de schaatskaart te zien waar veilig geschaatst kan worden (www.friescheijsbond.frl(externe website)(externe website)).

(Foto: Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)