Horeca ontheffingsdagen bekend gemaakt door gemeente

05-02-2022 LEMMER – Het College van B&W heeft de collectieve dagen (8) voor het jaar 2022 per dorp aangewezen. Hierbij wordt ontheffing verleend van geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, zoals in het bij dit besluit behorend advies aangegeven.

Voor Joure:
• 26 maart (kroegentocht);
• 27 april (Koningsdag);
• 22, 23, 24, 25, 26 september (Joustermerke);
• 23 oktober (Bokketocht)

Voor Balk:
• 5 februari (kroegentocht);
• 27 april (Koningsdag);
• 5 juni (Pinksterpoptocht);
• 25 augustus (Gondelvaart);
• 27 augustus (zaterdag Feestweek)
• 29 oktober (Halloween)

Voor Langweer:
• 9 april (Skûtsjesilen);
• 26 april (Koningsnacht);
• 18 juni (live muziek);
• 3 augustus (Skûtsjeavond);
• 13 augustus (Langweer live);
• 24 augustus (Langwardermerke);
• 11 november (Gold Race)

Voor Lemmer:
• 4 juni (Pinksterzaterdag);
• 11 juni (Duits weekend);
• 17, 18 en 19 juni (Visserijdagen);
• 2 juli (Zomeravond);
• 9 juli (Zomeravond);
• 14 augustus (Lemsterwike)

Voor Terherne:
• 19 maart (14 van Terherne)
• 18 april (opening Watersportseizoen);
• 21 mei (Brio Zeilmarathon);
• 3 augustus (Skûtsjesilen Terherne);
• 2 en 3 september (Merke Terherne);
• 22 en 23 oktober (Proef-de-kunst)

Voor Sint Nicolaasga:
• 2 juli (jaarmarkt);
• 1, 2, en 3 september (Sint Nykstermerke)

De mogelijkheid bestaat dat een aantal van de hierboven opgegeven collectieve dagen geen doorgang zullen kunnen vinden, in verband met eventuele sluiting van de horeca door de op dat moment geldende corona maatregelen. Begin juni zal aan de horecaondernemers de mogelijkheid geboden worden voor dié collectieve dagen, die door sluiting van de horeca niet door kunnen gaan, in de tweede helft van het jaar nieuwe data op te geven.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid gaat het hierbij alleen om collectieve dagen die door een totale sluiting van de horeca niet door zijn gegaan. Deze dagen zullen dan vóór 1 juli a.s. gepubliceerd worden. Er dient daarbij opgemerkt te worden dat er minimaal twee weekenden tussen twee opeenvolgende dagen moeten zitten, om op die manier de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.