In 10 stappen voorbereiden op een veranderend klimaat

02-11-2020 LEMMER – Meer droogte én meer water. Het klimaat in Nederland en dus ook in De Fryske Marren wordt extremer. Daar moeten we op reageren en we moeten ons voorbereiden op verdere klimaatveranderingen. Daarom heeft het college van B&W een tiental maatregelen vastgesteld. Dat noemen we klimaatadaptatie. Oftewel, omgaan met een veranderend klimaat. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. Met bijvoorbeeld subsidies, aanpassingen aan het riool en meer groen.

Beleid en stimulering
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij komende herinrichtingen en aanleg van wijken willen we de ontwerprichtlijnen aanpassen zodat zij beter aansluiten op het klimaat en biodiversiteit verhogen. Ook voor nieuwbouwplannen willen we steviger inzetten op klimaatbestendige wijken. Klimaatwethouder Frans Veltman: “Wy sille ús belied oanskerpje, noch mear rjochtsje op ‘e gefolgen fan in feroarjend klimaat. Op dizze manier soargje wy derfoar dat it noflik wenjen bliuwt yn ús gemeente. It is net sûnder reden dat klimaatoanpassing in wichtich tema is yn ús ambysjes foar duorsumens.”

Om meer tuinen en eigen terreinen in de gemeente te ontharden en vergroenen, gaan we aan de slag met subsidies voor bijvoorbeeld regentonnen en groene daken. De gemeente is ook aangesloten bij Operatie Steenbreek. Een stichting die pleit voor minder stenen en meer groen in de openbare ruimte en eigen tuin en terrein. Wethouder Irona Groeneveld: “Wy hoopje dat jo as ynwenner en ûndernimmer yn ‘e gemeente ek in bydrage leverje troch tegels út jo tún te heljen! Wy sille itselde dwaan mei ús eigen gebouwen. Op dizze wize meitsje wy tegearre ús gemeente klimaatbestindich en duorsumer.”

Water en riolering
Wateroverlast en droogte zijn twee problemen die beide voorkomen in onze gemeente. Voor het openbare gebied gaan we een plan maken om water beter vast te houden in plaats van af te voeren. Dat doen we door af te koppelen van het riool en ter plekke ruimte te maken voor waterberging. Ook gaan we meer samenwerken met het Wetterskip Fryslân en andere partijen zoals natuurorganisaties en belangenverenigingen.  

Groen en hittestress
Hogere temperaturen in de openbare ruimte en gebouwen kunnen zorgen voor gezondheidsklachten. Dat noemen we hittestress. De beste oplossing is het naar beneden brengen van die temperatuurpieken. We gaan hiervoor een plan maken dat helpt die temperaturen naar beneden te krijgen. Ook gaan we aan de slag met meer groen en brengen we kwetsbare gebieden in beeld.