In Nederland is circa 26% van de oppervlakte beschermd natuurgebied

04-07-2021 LEMMER – De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden om de natuur en biodiversiteit te behouden, herstellen en ontwikkelen. Het vloeit ook voort uit internationale afspraken. Marlies Sanders Van Wageningen University & Research heeft onderzocht hoe de ontwikkeling van het natuurnetwerk vordert. Het aandeel beschermd natuurgebied in Nederland is momenteel circa 26% van het oppervlakte aan land en binnenwateren.

Sanders heeft gekeken naar de hoeveelheid natuurgebied met een beschermingsregime. De natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland zijn door de provincies via ruimtelijke verordeningen planologisch beschermd. De Natura 2000-gebieden zijn ook wettelijk beschermd.

Het aandeel beschermd natuurgebied in Nederland is momenteel circa 26% van het oppervlakte aan land en binnenwateren. Het aandeel wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden is 15% van het oppervlakte aan land en binnenwateren. Om de doelstelling van de Europese Unie van 30% voor 2030 te halen, moet de overheid nog ruim 150.000 hectare extra beschermd gebied aanwijzen.

Meer informatie is te vinden in het rapport ‘Voortgang natuurnetwerk en areaal beschermd natuurgebied; Technische achtergronden bij de digitale Balans van de Leefomgeving 2020‘.