In Nederland zijn 185 melkveebedrijven die driemaal daags melken

30-08-2021 LEMMER – Volgens de databank voor de periodieke melkproductiecontrole MPR van CRV waren er op 1 augustus van dit jaar in Nederland 185 melkveebedrijven zonder melkrobots die er voor kiezen driemaal daags te melken. In 2016 waren dat 148 bedrijven.

Bedrijfsadviseur Hans Scholte van Flynth stelt dat er behoorlijk wat bedrijven zijn die overschaken naar driemaal per dag melken, maar die er na enige tijd weer van terug komen. Het is ook de vraag of het economisch rendabel rond te zetten valt.

Bedrijven die drie keer daags gaan melken, gaan 10 tot 15% omhoog in de melkproductie per koe. De toegerekende kosten per liter melk zijn circa 15 cent per kilo melk. Dat betekent dat een bedrijf met 100 koeien dat door driemaal daags te gaan melken de productie van 9000 naar 10.000 kilogram per koe brengt, bij een melkprijs van 35 euro per 100 kilo 20.00 euro beschikbaar heeft voor de extra arbeid.

Melkveehouders die drie keer per dag willen melken moeten vrijwel altijd extern personeel inhuren om een of meer melkbeurten per dag te verzorgen. Economisch kan dat uit, wanneer daar niet meer dan 20.000 euro aan kosten voor gemaakt hoven worden