Inflatie nog verder toegenomen

31-08-2022 LEMMER – De inflatie is afgelopen maand weer toegenomen naar 13,6% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De prijzen stijgen harder dan een maand geleden. Reden voor de inflatie komt met name voort uit de prijzen voor de brandstof. Deze(n) namen in afgelopen jaar met bijna 89% toe.

Omdat de prijzen van brandstof teonemen word het transport van grondstoffen en voedingsmiddelen ook duurder. De extra kosten worden doorberekend aan de consument. Naast de voedingsmiddelen werden genotsmiddelen als tabak en drank ook bijna 11% duurder.

De kosten voor het levensonderhoud is in Nederland dan ook verder onder druk komen te staan. Volgens de laatste berichten zou het kabinet na een marathon overleg een akkoord hebben bereikt om de koopkracht in Nederland op peil te gaan houden. Hoe die plannen eruit komen te zien is niet bekend echter zullen ze op prinsjesdag bekend worden gemaakt.

De vraag is of de overeengekomen maatregelen dit jaar nog zullen worden uitgevoerd. Er werd eerder gewaarschuwd dat tegenmaatregelen dit jaar niet meer konden worden verwacht omdat het te kort zou zijn om nog iets te kunnen doen.