Infoblad agrariërs najaar 2021

23-01-2022 LEMMER – Het infoblad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en -regelingen wordt onder ruim 5.120 agrariërs in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier verspreid.

In de najaarseditie 2021 een interview met Sjoerd van der Meulen, projectleider bij LTO Noord, en Mattie de Vries, onze adviseur monitoring waterkwaliteit. Over schoner water, minder verspilling van dure gewasbeschermingsmiddelen én het voorkomen dat bepaalde middelen verboden worden. 

Andere onderwerpen zijn:

  • Vergoeding ontvangstplicht waternavel automatisch uitbetaald
  • Samen werken aan HAKLAM: ‘Een hoog peil is mooi, maar niet ten koste van alles’
  • Betere waterkwaliteit en betere relatie door schoon erf, schoon water
  • Samen strijden tegen de grote waternavel
  • Slootschonen met oog voor de natuur
  • ‘Drones maken ons efficiënter en effectiever’

Benieuwd naar deze editie van infoblad? Ga naar infoblad agrariërs najaar 2021