Inkomen op melkgeitenbedrijven stijgt door hogere melkprijs

19-12-2020 LEMMER – Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2020 naar verwachting uitkomen op gemiddeld 134.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is circa 29.000 euro hoger dan in 2019 en is 30.000 euro boven het gemiddelde van de voorgaande 5 jaren. Dit is het gevolg van een 6% hogere melkprijs die ruimschoots voldoende is om de hogere voerkosten en toename van diverse vaste en algemene kosten te compenseren.

Na een stijging in 2019 met 4 euro is de verwachting dat de melkprijs in 2020 verder stijgt met 4 euro naar een niveau van bijna 73 euro per 100 kilo. De gangbare prijs stijgt iets meer en die van de biologische melk iets minder. De vraag naar geitenmelk is goed, maar de schaarste van de afgelopen jaren is verminderd door de toenemende productie in Nederland en omringende landen door de hoge melkprijzen.

Verreweg het grootste deel van de geitenmelk in Nederland wordt verwerkt tot kaas. In het buitenland, met name in Duitsland, is er een toenemende interesse in Nederlandse geitenkaas. In Nederland daalt de zuivel en kaas consumptie al vele jaren. De geitenkaas was hierop tot voor kort een uitzondering op. In 2018 begon ook hiervan de consumptie licht te dalen. Dit zet zich in 2019 en begin 2020 voort. Naast geitenkaas wordt geitenmelk ook verwerkt tot kwark, en hoogwaardig melkpoeder dat vooral in Azië in babyvoeding wordt gebruikt.

In 2020 wordt een prijsstijging van ruim 3% voor krachtvoeders verwacht. In 2019 was het aandeel krachtvoerkosten binnen het aangekochte voer 74%. Ruwvoer heeft een aandeel van 13% in de totale voerkosten. Bij de bedrijven zonder grond kunnen de voerkosten oplopen tot 400 euro of meer per geit. Bij bedrijven met grond zijn de bijkomende voerkosten vaak lager dan 250 euro per geit.

In 2020 wordt verwacht dat het gemiddelde gespecialiseerde melkgeitenbedrijf in het Bedrijveninformatienet 1.050 melkgeiten telt. Dit is een stijging in zeven jaar tijd van 33%. Door schaalvergroting en de hogere melkprijs wordt er een stijging van de opbrengsten geraamd van 91.000 euro per bedrijf welke voor 86% wordt veroorzaakt door de hogere melkprijs. Daarnaast neemt de omzet en aanwas toe met 13.000 euro.

De betaalde kosten en afschrijvingen stijgen gemiddeld met 38.000 euro. Dit wordt voor meer dan de helft veroorzaakt door hogere voerkosten. De kosten voor strooisel nemen licht af. Door de schaalvergroting nemen ook de kosten van materiële activa toe waaronder gebouwen, werktuigen en installaties. Zij zijn verantwoordelijk voor 18% van de stijging van de kosten.